kural İngilizcesi Nedir, kural İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kural"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
adlandırma kuralları naming convention
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
ampirik kural rule of thumb
Buluşsal Kural Heuristic Rule
çizelgeleme kuralları scheduling policy
Çıkarsama Kuralı Inference Rule
Düzenleme, kural (mevzuat) regulation
erişim kuraldışılığı access violation
iletişim kuralları protocol
Internet görgü kuralları net etiquette
karar kuralı decision rule
kural convention
kural rule
kural rule
kural dışı durum exception
kural dışı durum giderici exception handler
kural dışı durum iletisi exception message
kural dışı durum işleme exception handling
kural dışı işlem, kural dışı durum exception
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kural tabanlı dil rule-based language
kural tabanlı sistem rule-based system
kural tabanlı, kurallara dayanan rule-based
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
kurallı belirtim formal specification
kurallı sınama formal testing
kuralsız sınama informal test
Olağan dışı kullanım, kural dışı (fırsatçı) kullanım Abuse
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)
İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı Internet Control Message Protocol (Icmp)
zincir kuralı chain rule
öğrenme kuralı learning rule

Toplam 34 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama