kur İngilizcesi Nedir, kur İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kur"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ kuramı; 2) devre kuramı " network theory
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
1) Yasal, 2) kurala uygun Legal
ağ bağlantısını yeniden kurmak restart the network
adlandırma kuralları naming convention
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
ampirik kural rule of thumb
Bilişim Kuramı Information Theory
bilişim kuramı information theory
Bkz: installation program, kurulum programı setup program
bozuk kesimleri kurtarma recovering bad sectors
Buluşsal Kural Heuristic Rule
büyük kuruluş, şirketler gurubu enterprise
çizelgeleme kuralları scheduling policy
çukur karakter debossed character
çukurcuk pit
Çıkarsama Kuralı Inference Rule
dirimkurgu bionics
dosya kurtarma file recovery
düzenleme, biçimlendirme (metin), kurgulama (video) edit
Düzenleme, kural (mevzuat) regulation
düzenleyici kuruluş regulatory agency
elde yeniden kurma manual reset
erişim kuraldışılığı access violation
güvenilir bilişim kuruluşu trusted computing base
hata giderme, hatadan kurtulmak error recovery
hatadan kurtulma error recovery
hile karıştırma, kurcalama tampering
ileri yönde kurtarma forward recovery
iletim olanakları, iletim kurulumu transmission facility
iletişim kuralları protocol
Internet görgü kuralları net etiquette
karar kuralı decision rule
karar kuramı decision theory
Kişiye (veya kuruma) özel private
kural convention
kural rule
kural rule
kural dışı durum exception
kural dışı durum giderici exception handler
kural dışı durum iletisi exception message
kural dışı durum işleme exception handling
kural dışı işlem, kural dışı durum exception
kural tabanlı bilgi rule-based knowledge
kural tabanlı dil rule-based language
kural tabanlı sistem rule-based system
kural tabanlı, kurallara dayanan rule-based
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
kurallı belirtim formal specification
kurallı sınama formal testing
kuralsız sınama informal test
Kuram theory
kuram theory
kuramsal theoretical
Kurcalama, yol açma hack
kurcalamaya dayanıklı tamper-proof
kurcalamaya karşı koruma tamper protection
Kurgu fiction
kurma, kurgu, düzen, kurmak set up
kurmak install
kurmak, hazırlamak setup (v)
Kurmak, Yüklemek Install
kurtarma recovery
kurtarma programlığı recovery library
kurtarma yordamı recovery procedure
kurtarmak recover
kurtarılabilir hata recoverable error
kurtarılabilir olağandışı sonlanma recoverable abend
Kurtarılabilir, geri dönülebilir, geri alınabilir recoverable
kurtarılamaz unrecoverable
kurtarılamaz hata irrecoverable error
kurtarılır recoverable
kurulmakta olan site site under construction
kurulmakta olan site, yapım aşamasında under construction
kurulu güç installed power
kurulum dosyası setup file
kurulum elkitabı installation manual
kurulum komut dosyası installation script
kurulum programı installation program
kurulum süresi setup-time
kurulum süresi installation time
kurulum, düzenek setup
Kurulum, döşem Installation
kuruluş installation
Kuruluş dışında Off-site
Kuruluş dışında işleme off-site processing
kuruluş, şirket enterprise
kurum ağı, firma ağı enterprise network
Kurum içi ağ intranet
kurum santralı, kuruma ait santral private exchange
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
kurumsal bilişim enterprise computing
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
kurumsal tümleşik yazılım paketi enterprise application suite
Kuyruklama kuramı queuing theory
mobil teleiletişim kuruluşu mobile telecommunications carrier
Montaj, Kurgu Montage
müşterice kurulan customer setup
Olağan dışı kullanım, kural dışı (fırsatçı) kullanım Abuse
Oyun Kuramı Game Theory
paket kurucu/açıcı packet assembler/disassembler
sezim kuramı detection theory
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol (cslip)
yaklaşıklık kuramı approximation theory
yerinde kurulur field installable
İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı Internet Control Message Protocol (Icmp)
Yükleyici, Kurucu Installer
zincir kuralı chain rule
öğrenme kuralı learning rule

Toplam 109 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama