koruma İngilizcesi Nedir, koruma İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "koruma"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
aksamaya bağışık, bozulma korumalı fail-safe
Elde tutulan, koruma Retain
göze koruması cell protection
ikizleyerek koruma mirrored protection
kopya koruması copy protection
koruma protection
Koruma (kaynaklı) kesilmesi fail-safe interrupt
koruma tertibatı safety appliance
koruma ızgarası shield grid
korumak protect
korumak protect
korumalı alan protected field
korumalı bellek protected memory
kurcalamaya karşı koruma tamper protection
okuma ve yazmaya karşı koruma read-write protection
Toplamayla koruma (yöntemi) checksum protection
veri koruma data protection
yazma korumalı write-protect
yazma korumalı write protected
yazmaya karşı koruma anahtarı write protect tab
yazmaya karşı koruma çentiği write protect notch
yazılımla koruma software protection
İmge (koruma) belleği image memory

Toplam 23 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama