komut İngilizcesi Nedir, komut İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "komut"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1)eğitim, yetiştirme 2) açıklayıcı bilgi, yönerge 3) Komut Instruction
1-komut verme, 2-sıralama, düzenleme order
atlama komutu, zıplama komutu jump instruction
ayrıcalıklı komut privileged instruction
bağıl komut relative instruction
Boole komutları Boolean instructions
Çok adresli Komut Multi-address İnstruction
çok adresli komut multiple-address instruction
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
doğal dilde komut natural language command
Dolaylı Komut Indirect Instruction
Dolaysız veri Komutu Immediate Instruction
dos (komut) istem işareti dos prompt
DOS komut istemi DOS prompt
duraklatma komutu pause instruction
durdurma komutu stop code
etkin komut effective instruction
Evrensel komut kümesi universal instruction set
geciktirme komutu delay instruction
geri erişim komutu retrieval code
giriş-çıkış komutu input-output instruction
göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri) displacement
Görüntüle(me) komutu display instruction
içiçe komutlar nested commands
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
Işlemci Komutu Machine İnstruction
Kabul edilmez komut illegal instruction
kaydırma komutu Shift instruction
komut order (n)
komut instruction
komut command
komut (işlem) süresi instruction time
Komut (program) sayacı Instruction Counter
Komut Adres Yazmacı Instruction Address Register
Komut Adresi Instruction Address
Komut çevrimi Instruction Cycle
komut dili command language
komut dizisi command sequence
komut getirme instruction fetch
komut göstergesi instruction pointer
komut hatası command check
komut istemi command prompt
komut işlemcisi instruction processor
Komut Kümesi Instruction Set
komut kümesi instruction set
Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar reduced instruction set computer (RISC)
komut kütüğü command file
komut menüsü command menu
komut satırı command line
komut satırı command line
komut tuşu command key
komut vermek issue a command
komut yazmacı instruction register
komut yorumlayıcı command interpreter
Komut İşletim Birimi Instruction Execution Unit
komuta ve kontrol command and control
kumanda, komut Command
kurulum komut dosyası installation script
makine komutu machine instruction
Makro komutu Macro instruction
Mikrokomut Microinstruction
mutlak komut absolute instruction
program komutu program instruction
sabit komutlu bilgisayar fixed-instruction computer
seçili komut selected command
simgesel komut symbolic instruction
sistem komut istemi system prompt
Sıfır adresli komut zero-address instruction
sınama komutu test instruction
sözde komut dummy (pseudo) instruction
sözde komut, komutsu, benzetik kod pseudo instruction
tek adresli komut one-address instruction
tek çevrimli komut single-cycle instruction
tek komut / çok veri single instruction / multiple data (SIMD)
tek komut / tek veri single instruction / single data (SISD)
üç adresli komut three-address instruction
yeniden başlatma komutu restart instruction
Yürütülemez (komut) nonexecutable
yürütüm komutu run command

Toplam 79 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama