kol İngilizcesi Nedir, kol İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kol"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Ağ Geçit Protokolu Gateway Protocol
ağ kontrol protokolü network control protocol
ağ protokol çözümleyicisi network protocol analyzer
adres çözümleme protokolü address resolution protocol (arp)
apple iletişim protokolu appletalk
Bağlanma protokolu link protocol
Bağlantılı metin aktarım protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
çalışma kolu task force
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
denetim kolu paddle
denetim kolu paddle
derlem, koleksiyon collection
devingen işleyici yapılandırma protokolu dynamic host configuration protocol (dhcp)
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
dosya aktarım protokolu file transfer protocol, ftp
erişim protokolü access protocol
firmaya özel protokol proprietary protocol
gerçek zamanlı protokolü real-time protocol
hat protokolü line protocol
Iletim protokolü, iletim protokolü transmission protocol
iletişim protokolü communication protocol
Internet (iletişim) Protokolu Internet Protocol (Ip)
Katmanlı Protokol Layered Protocol
kol lever
kol, yangeçit, atlama, kestirme bypass
kolay kullanım sınaması usability test
kolay taranabilirlik okunurluk scannability
kolaylık, olanak, tesis facility
Kullanıcı veri protokolü, UDP user data protocol (UDP)
kullanıcıya dost, kolay kullanılır user friendly
L2tp, İkinci Katman Tünel Protokolü L2tp (Layer Two Tunneling Protocol)
LAN erişim protokolü, yerel ağ erişim protokolü LAN access protocol
MIME protokolü multipurpose Internet mail extensions
Oyun Çubuğu, denetim Kolu Joy Stick
posta iletim protokolü (Internet) pop (post office protocol)
protokol protocol
protokol çevirisi protocol conversion
protokol çözümleyici protocol analyzer
protokol katmanı protocol layer
protokol kotarıcı protocol handler
protokol referans modeli protocol reference model
protokol uyarlama protocol adaptation
protokol yığıtı protocol stack
protokole duyarlı protocol sensitive
protokole duyarsız protocol insensitive
protokolün veri birimi protocol data unit
RSVP protokolü resource reservation setup protocol
RTSP protokolü real-time streaming protocol
sanal uçbirim protokolü virtual terminal protocol
slip protokolü serial line interface protocol
smtp protokolü simple-mail transfer protocol
sütun, dikeç, kolon Column
tamlığın korunması, aslıyla uyumun kollanması integrity protection
telsiz erişim protokolü wireless application protocol
Ters adres çözümleme protokolü reverse address resolution protocol (rarp)
uydu erişim protokolü satellite access protocol
Uyuşma (tokalaşma) protokolü handshake protocol
Veri Bağı Erişim Protokolu Link Access Protocol
yoklama protokolü polling protocol
yüksek düzeydeki protokol high-level protocol
özgüleme (atama) protokolü allocation protocol

Toplam 61 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama