kod İngilizcesi Nedir, kod İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kod"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(geri) dönüş kodu return code
(sıkıştırılmış kodu) açmak decompress
(ulusal, yerel) kod sayfası code page
Açık kaynak kodlu yazılım open source software
ağırlıklı kod weighted code
alfabetik (abecesel) kod alphabetic code
almaşan evirmeli kodlama alternating mark inversion, ami
altbant kodlaması subband coding
alındı (kod) karakteri, alındı damgası acknowledge character
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
ardışık kodlama sequential coding
artıklı kod redundant code
aşamalı kodlama, geliştirerek programlama progressive coding
Bağ Düzenleyici, Bağlayıcı (amaç kod) Linker
Baudot kodu baudot code
beşte iki kodu two-out-of-five code
boşluk kodu space code
Çeviri (kod), montaj, toparlama assembly
çevirici kodu assembler code
çifte kodlama dual code
çubuk kod tarayıcı barcode scanner
çubukkod barcode
Çubukkod barcode
çubukkod kalemi barcode pen
çubukkod okuma kalemi bar code wand
çubukkod okuma kalemi barcode wand
Çubukkod okuma kalemi wand
Çubukkod okuyucu barcode reader
çubukkod yazıcısı barcode printer
dalga biçimi kodlaması waveform coding
değişken uzunluklu kodlama variable length coding
denetim kodları control codes
diğer kod sayfası, öteki kod sayfası alternate code page
dikgen kodlar orthogonal codes
Doğrudan (sabit) kodlu hard-coded
durum kodu status word
durum kodu status code
döngüsüz kod straigh-line code
dönüş kodu return code
dönüşüm kodlaması transform coding
evre kodlaması, faz modülasyonu phase encoding
evrensel (yazımsal) kod unicode
evrensel ürün kodu universal product code
fark kodlaması, ayrımsal kodlama differential encoding
genişletilmiş ASCII kodu extended ASCII code
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
gönderme istem kodu request to send (rts)
hata düzelten kod error-correcting code
hata sezici kod error-detecting code
Hedef kod target code
ikili kod binary code
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal (bcd)
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal
imge kodlama image coding
işlem kodu operation code
işlem yok kodu no-operation code
işletilebilir kod executable code
karakter kodu character code
Karım Kodlaması Hash Coding
kaynak koda dönüştürme decompile
kaynak koda dönüştürme, geri derleme, ters-derleme decompile
kaynak kodlaması source coding
kaynak kodu source code
kendini denetleyen kod self-checking code
kod code
kod bölüşümlü çoğullama code division multiplexing (cdm)
kod bölüşümlü çok erişimli code division multiple-access (cdma)
kod çözmek decode
kod çözmek decode
Kod dışı çıkış tuşu escape key
Kod dışına çıkış escape (esc)
kod dönüşümü, kod çevrimi code conversion
Kod eşeleyici Hacker
Kod içi (işlev), metin içi (İmge) Inline
kod kırma, şifre çözümleme code breaking
kod kırıcı code cracker
kod noktası code point
kod sayfası code page
kod sayfası değiştirme code page switching
kod üreteci code generator
Kod, kodlamak, şifre Code
kod-dışı karakteri escape character
Kodçözücü decoder
kodlama, programlama coding
kodlamak encode
Kodlamak encode
Kodlayıcı encoder
Kodlayıcı coder
kodlayıcı-kodçözücü coder/decoder (codec)
kodlu gösterim coded representation
kırmızı yeşil mavi (benek renk kodu) Red-green-blue (rgb)
kütük sonu (kodu) end-of-file
Makina kodundan sembolik koda çevirmek disassemble
makine kodu machine code
Makine Kodu Machine Code
makrokod macrocode
mesaj kimlik kodu message authentication code
mesaj tanıtım kodu message identification code
Mikro Kod Microcode
mikrokod microcode
mutlak kodlama absolute coding
nesne kodu object code
olağandışı sonlanma kodu abend code
parça kodu feature code
Posta kodu Zip Code
posta kodu, (posta) bölge kodu zip code
satır başı (kodu) carriage return
sayısal kod numeric code
seğirdim kodlaması runlength encoding
spagetti kod, karman-çorman programlama spaghetti code
sıfır kodunu yok etme zero code suppression
Sıfıra dönüşsüz kod non-return-to-zero code
sözde kod, kodsu pseudo code
sözde komut, komutsu, benzetik kod pseudo instruction
tek bayt kodlama yöntemi single byte coding scheme
tuş kodu key code
uyarlanır kodlama adaptive coding
uyarlanır vurum fark kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation (adpcm)
veri bölüt kodu data segment code
veri kodu data code
vurum (darbe) kod kiplenimi pulse code modulation (Pcm)
vurum fark kod kiplenimi, DPCM differential pulse code modulation
yanıt kodu answerback code
yarı uyarlanır kodlama semi-adaptive coding
yerli kod üretici native code generator
yerli kod, makine kodu native code
yetkilendirme kodu authorization code
yuvalı çubukkod okuyucu bar code slot reader
yönlendirme kodu routing code
İşlem Kodu Instruction Code
ölçeklenir kodlama scalable coding
önem kodu severity code
önem kodu severity code
öngörücü kodlama predictive coding
öteki kod sayfası alternate code page
özebir kodçözülen uniquely decodable
özel koda geçiş karakteri, kod dışına geçiş karakteri shift-out character
özel koddan dönüş karakteri shift-in character
öztmler kod, kendini tümleyen kod self-complementing code
şaft kodlayıcısı shaft recorder
Şifrelemek, şifre, kodlama cipher

Toplam 142 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama