kip İngilizcesi Nedir, kip İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kip"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Kip; 2) Dağılımın doruğu" Mode
adresleme kipi addressing mode
bağımlı kip slave mode
bakım kipi service mode
başat kip dominant mode
bekleme kipi standby mode
belge kipi document mode
çok kipli multimodal
çok kipli multimodal
çok kipli lif multimode fiber
Çıktı Kipi Output Mode
dengesiz kip unbalanced mode
donatım, ekipman, teçhizat equipment
duraksız kip streaming mode
duraksız kip, akıtmalı kip stream mode
duraksız kip, duraksız veriler streaming mode
dördün genlik kiplenimi quadrature amplitude modulation
eşzamansız aktarım kipi asynchronous transfer mode (atm)
faz kaydırmalı kiplenim, Bkz: phase shift keying psk
faz kiplenimi phase modulation
formatlanmamış kip unformatted mode
frekans kaydırmalı kiplenim frequency response
frekans kiplenimi frequency modulation
geliştirilmiş kip enhanced mode
genlik kiplenimi amplitude modulation (am)
iletişim kipi response mode
işletmensiz kip, işletmensiz çalışma unattended mode
karma veri türlü, karma kipli mixed mode
kip mode
kip çözmek demodulate
kip çözücü demodulator
kip çözücü demodulator
kip değişimi mode conversion
kip değiştirici mode transformer
kipleme modulation
Kipleme Modulation
kiplemek modulate
Kiplemek Modulate
kiplenim hızı keying rate
kipleyici modulator
Kipleyici Modulator
Kipsellik, Özellik Modality
metin kipi text mode
parazit kiplenim spurious modulation
QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim quadrature amplitude shift keying
QPSK, Dördün faz kaydırmalı kiplenim quadrature phase
renk işareti kipleyicisi chrominance modulator
sakla-ve-ilet kipi store-and-forward mode
sayısal kiplenim keying
sorgu/yanıt kipi inquiry/response operation
taslak kipi draft mode
taslak kipi (yazıcı) draft mode
tek kipli lif single-mode fiber
tekil kip burst mode
temel kip fundamental mode
uyarlanır vurum fark kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation (adpcm)
Uyku kipi, bekleme kipi, işlevsiz durum dormant state
video kipi, grafik kipi video mode
vurum (darbe) kod kiplenimi pulse code modulation (Pcm)
vurum fark kod kiplenimi, DPCM differential pulse code modulation
vurum genişlik kiplenimi pulse-width modulation
vurum genlik kiplenimi pulse-amplitude modulation
vurum konum kiplenimi pulse-position modulation
vurum süre kiplenimi pulse duration modulation
yayılma kipi mode of propagation
yoğunluk kiplenimi density modulation
üstüne yazma kipi(sözcük işlem) replace mode

Toplam 67 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama