kimlik İngilizcesi Nedir, kimlik İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kimlik"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
anonim, adsız, kimlik belirtmeyen anonymous
çift yönlü kimlik doğrulama reciprocal authentication
göğüs (kimlik) kartı badge
kimlik identification (id)
kimlik identity
kimlik belgesi identity token
kimlik belirtmeyen elektronik ileti anonymous e-mail
kimlik denetimi authentication
kimlik doğrulama identity validation
kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu anonymous ftp server
kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti anonymous ftp
kimlik kartı badge
kimlik numarası ID number
kimlik sahteciliği masquerade
kimlik sahteciliği Impersonation
kimlik, tanıtıcı identifier
Kimlik, Özdeşlik Identity
kişisel kimlik numarası personal identification number (pin)
mesaj kimlik kodu message authentication code
yüzden kimlik tanıma face authentication

Toplam 20 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama