kesin İngilizcesi Nedir, kesin İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kesin"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
Aralıklı, Kesintili, aralarla Intermittent
bağıl kesinlik relative precision
bulanık, kesin olmayan fuzzy
iletişim kesintisi service outage
kesin definite
Kesin definite
kesin artan işlev strictly increasing function
kesin eşitsizlik strict inequality
kesin, beklenir certain
kesinlik precision
kesinlik, beklenirlik certainty
Kesinsizlik, belirsizlik uncertainty
Kesintili arıza intermittent fault
Kesintili örüntü intermittent pattern
kesintisiz güç kaynağı uninterruptable power supply (ups)
kesintisiz göndermek, akıtmak stream
kesintisiz şifreleme stream cipher
lif kesintisi (saplama noktası) fiber splice
programlı kesinti scheduled outage

Toplam 20 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama