kanal İngilizcesi Nedir, kanal İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kanal"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(geri) dönüş kanalı return channel
altkanal subchannel
bakışımlı kanal symmetric channel
çoğullamalı kanal multiplexed channel
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
geri dönüş kanalı feedback channel
giriş kanalı input channel
giriş-çıkış kanalı input-output channel
güvenli kanal secure channel
hizmet kanalı service channel
kablo kanalı raceway
kanal channel
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kanal bant genişliği channel bandwidth
kanal uyarlayıcısı channel adapter
kanala bağlı channel-attached
komşu kanal karışması adjacent channel interference (aci)
komşu kanal seçiciliği adjacent channel selectivity
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
okuma-yazma kanalı read-write channel
renk kanalı chrominance channel
sayısal kanal digital channel
seçici kanal selector channel
ses kanalı voice-grade channel
ses niteliğinde kanal voice-grade channel
standart yayın kanalı standard broadcast channel
sıkça kanal değiştirmek zap
sönümlü kanal fading channel
taşıyıcı başına tek kanal single channel per carrier
tek yönlü kanal simplex channel
uçak-uydu bağlantı kanalı aircraft-satellite link channel
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletişim kanalı data communication channel
veri kanalı data channel
veriş kanalı, ileri yönde kanal forward channel
yarı çift yönlü kanal half-duplex channel
yerel kanal local channel
ışıklılık kanalı luminance channel
örneksel kanal, analog kanal analog channel
özgül kanal, kullanıma özel kanal dedicated channel

Toplam 42 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama