kalan İngilizcesi Nedir, kalan İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kalan"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Artık, tek kalan, sahipsiz, öksüz orphan
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
denge, dengelemek, dengelemek, kalan (muhasebe) balance
Eskiden kalan uygulamalar legacy applications
Eskiden kalan veriler legacy data
Eskiden kalan, tarihsel legacy
Geride kalan, artmış residual
izi kalan görüntü burned-in image
Kalan remainder
kalan remainder
kalan balance
kalan hata oranı residual error rate
kalan mıknatıslık residual magnetism
kalan ömür residual life
tek kalan satır widow line

Toplam 15 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama