join Türkçesi Nedir, join Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "join"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adjoint of a matrix katımlı matris
disjoint ayrışık (kümeler)
insulated joint yalıtılmış ek noktası
Join Birleştirme, birleşim
join birleştirmek
join field birleştirme alanı
joint birleşik
Joint Birleşik, birleşim noktası
joint distribution birleşik dağılım
joint information content ortak bilgi miktarı
Joint Photographic Experts Group (Jpeg) Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu
joint review ortak değerlendirme
line join çizgi bitişimi
sectionalizing joint ayırma eki
tee joint t-eki
trifurcating (joint) üçlü, üçten bire (bağlantı)
Y joint çatal ek

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama