input Türkçesi Nedir, input Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "input"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
analog input analog giriş
analog input data analog giriş verileri
basic input-output system (bios) bios, temel giriş çıkış sistemi
batch input toplu giriş
data input station veri giriş uçbirimi
digital input sayısal giriş
input giriş
input girdi
Input 1) Giriş, 2) Girdi
input buffer giriş arabelleği
input channel giriş kanalı
input data giriş verileri
input device giriş birimi
input device giriş aygıtı
input file okunan dosya
input formatting girdilerin formatlanması
input impedance giriş çelisi, giriş empedansı
input media giriş ortamı
input message giriş iletisi, girdi iletisi
input node giriş düğümü
Input Output Giriş/Çıkış
input power giriş gücü
input process giriş süreci
input queue giriş kuyruğu
input signal giriş işareti, girdi
input stream giriş iş dizisi
input terminal giriş uçbirimi
input unit giriş birimi
input validation girişte geçerlik denetimi
input variable giriş değişkeni
input-output bus giriş-çıkış veriyolu
input-output channel giriş-çıkış kanalı
input-output controller giriş-çıkış kontrol birimi
input-output coupling girdi-çıktı bağlaşımı
input-output instruction giriş-çıkış komutu
input-output port giriş-çıkış kapısı
input-output processor giriş-çıkış işlemcisi
input-output statement giriş-çıkış deyimi
input/output giriş/çıkış
manual data input elle veri girişi
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
real-time input gerçek zamanda giriş
serial input-output seri giriş-çıkış, dizisel giriş-çıkış
unipolar input tek kutuplu girdi
voice input sözle giriş
zero-input response sıfır girdili tepki, başlangıç koşulu tepkisi

Toplam 46 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama