ikili İngilizcesi Nedir, ikili İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ikili"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) çiftli, ikili 2) ikitelli (kablo) pair
bit, ikil, ikili sayamak Bit
çiftli, ikili dual
çiftli, ikili, iki ögeli (yapı) doublet
denetim biti, denetim ikilisi check bit
eşdeğer ikili bilgi içeriği equivalent binary content
eşzamanlı ikili sayaç synchronous binary counter
genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem extended binary-coded decimal interchange code (ebcdic)
Iki başlılık, ikilik, iki yanlılık dichotomy
ikili binary
Ikili binary
ikili (iki dallı) ağaç binary tree
ikili arama binary search
ikili aritmetik binary arithmetic
ikili eşzamanlı iletim binary synchronous transmission
ikili gösterim, ikili yazım binary notation
ikili kod binary code
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal (bcd)
ikili kütük binary file
ikili kütük binary file
ikili sayı binary digit
ikili sayı sistemi binary number system
ikili sayı sistemi binary system
ikili sayısal binary numeral
ikiliden onluya çevirim binary-to-decimal conversion
sekizliden ikiliye dönüşüm octal-to-binary conversion
tam ikili ağaç complete binary tree
varsayılan ikilik nokta assumed binary point

Toplam 29 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama