icon Türkçesi Nedir, icon Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "icon"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
emoticon duygu simgesi
folder icon klasör simgesi
group icon gurup simgesi
icon simge, ikon
icon simge
iconic interface simgeli arayüz
iconize simgeleştirmek
Multiconductor Cable Çok İletkenli Kablo
n-type semiconductor n türü yarıiletken
semiconductor yarıiletken
semiconductor yarıiletken
semiconductor memory yarıiletken bellek
semiconductor switch yarıiletken anahtar
semiconductor switching device yarıiletken anahtarlama aygıtı
silicon silisyum
silicon foundry tümdevre fabrikası
silicon power transistor silisyum güç transistoru
silicon-chip silisyum kırmığı

Toplam 18 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama