havuz İngilizcesi Nedir, havuz İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "havuz"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bellek havuzu storage pool
bilgi havuzu information repository
havuz pool
havuz repository
Havuz, depo, biriktirgeç repository
Havuz, kaynak gurubu pool
veri havuzu data repository
veri havuzu data repository
yazılım havuzu software repository

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama