hareket İngilizcesi Nedir, hareket İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "hareket"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Birim-işlem, hareket (muhasebe), işlembilgi transaction
canlandırmak, hareketlendirmek animate
çevrimiçi hareket işleme online transaction processing
Devinim, Hareket Movement
elektronik hareket sitesi transaction site
gezer istasyon, hareketli istasyon mobile station
Gezgin, gezici, hareketli, Telsiz bağlantılı Mobile
güncelleme hareketi update transaction
güvenli elektronik hareket secure electronic transaction
hareket transaction
hareket dosyası transaction file
hareket günlüğü transaction log
hareket işleme transaction processing
hareket işleme sistemi transaction processing system
hareket kütüğü transaction file
harekete dayalı transaction driven
harekete dayalı tasarım transaction analysis
hareketli grafik sprite graphics
hareketli gıf dosyası animated gif file
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
içiçe hareket nested transaction
mikrohareket microtransaction
satış hareketi sales transaction
silme hareketi delete transaction
sorgu hareketi, sorgulama işlemi inquiry transaction
yanıtsız hareket responseless transaction

Toplam 26 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama