hardware Türkçesi Nedir, hardware Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "hardware"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
attach (hardware) bağlamak
attachment (hardware) bağlantı
hardware donanım
Hardware Donanım
hardware accelerator donanımsal hızlandırıcı
hardware check donanıma yerleşik denetim
hardware check donanım aksaklığı
Hardware Compatibility Donanım Uyarlığı
Hardware Component Donanım Bileşeni
hardware configuration donanım yapılanışı
hardware controlled donanımla kumanda edilen
hardware controls donanım denetimleri
hardware dependent donanıma bağımlı
hardware description language Donanım tanımlama dili
hardware design language donanım tasarım dili
hardware encryption donanımla şifreleme
hardware failure donanım arızası
hardware interrupt donanım (kaynaklı) kesilme
hardware monitor donanım gözcüsü
Hardware Requirements Donanımsal isterler
hardware requirements donanım gereksinimleri
Hardware Security Donanım Güvenliği
hardware virus donanım virüsü

Toplam 23 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama