graphics Türkçesi Nedir, graphics Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "graphics"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
color graphics renkli grafik
color graphics adapter Renkli Grafik Bağdaştırıcı
dot graphics noktalı çizim, benekli grafik
Enhanced Graphics Adapter Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
graphics çizgeleme
Graphics grafik
graphics accelerator grafik hızlandırıcı
graphics adapter video kartı
graphics coprocessor grafik yardımcı işlemcisi
graphics device Bkz: graphic processor
graphics engine grafik çizim motoru
graphics function grafik işlev
Graphics Interchange Format (GIF) Grafik değişim biçemi
graphics language Grafik (belirtim) dili
graphics library grafik kitaplığı
graphics memory grafik bellek
graphics printer grafik yazıcı
graphics processor grafik işlemci
graphics software grafik yazılımı
graphics station grafik bilgisayar
graphics tablet sayısallaştırıcı tablet
graphics terminal grafik uçbirim
interactive graphics etkileşimli bilgisayar grafiği
Multi-Color Graphics Adapter (Mcga) Çok Renkli Grafik uyarlayıcı
passive graphics pasif grafik
presentation graphics "sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş "
raster graphics taramalı grafik
sprite graphics hareketli öğe grafik sistemi
sprite graphics hareketli grafik
texture(graphics) doku
vector graphics vektörel grafik
Video Graphics Adapter Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array Video Grafik Dizisi

Toplam 33 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama