generator Türkçesi Nedir, generator Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "generator"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alternating-current generator dalgalı akım üreteci
audio generator Bkz: tone generator
code generator kod üreteci
compiler generator derleyici üreteci
compiler generator derleyici üreteci
font generator font üreteci
frequency generator frekans üreteci
function generator işlev üreteci
generator üreteç
Generator (Program) Üretici (Yordam, Program)
Macro generator Makro Üreteci
matrix character generator matris karakter üreteci
native code generator yerli kod üretici
noise generator gürültü üreteci
page generator sayfa üreteci
pattern generator örüntü üreteci
program generator program üreteci
program generator program üreteci
random number generator rasgele sayı üreteci
sawtooth generator testere dişi dalga üreticisi
screen generator ekran programı
signal generator işaret üreteci
sync generator eşzamanlama üreteci
sync pulse generator eşzamanlama vurum üreteci
time-base generator zaman referansı üreteci
tone generator ton üreteci
waveform generator dalga biçimi üreteci

Toplam 27 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama