genel İngilizcesi Nedir, genel İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "genel"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) Türüne özgü, 2) özelliksiz, özgül olmayan (genel) 3) özelleşmemiş, sıradan Generic
Alt Üçgenel Matris Lower Triangular Matrix
Dikdörtgenel rectangular
dikdörtgenel dalga rectangular wave
dikdörtgenel dizilim rectangular array
dikdörtgenel matris rectangular matrix
doğal, yasal, genel biçim canonic
evrensel, genelgeçer universal
genel general
genel global
Genel (amaçlı) Yazmaç General Register
Genel Amaçlı Bilgisayar General Purpose Computer
genel amaçlı programlama dili general-purpose programming language
genel arama karakteri wildcard character
Genel Çözüm General Solution
genel giderler overheads
Genel işlem global operation
genel koordinat sistemi world coordinate system
genel yoklama general polling
genel, ortak Common
Genelleme Generalization
internet üzerinde (genel) şirket dot com
kamu, genel public
üçgenel triangular
üst üçgenel matris upper triangular matrix

Toplam 25 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama