full Türkçesi Nedir, full Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "full"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
disk full disk dolu
full tüm, dolu
full adder tam toplayıcı
full automatic Tam otomatik
full backup Tam yedekleme
full duplex Eşzamanlı çift yönlü
full duplex çift yönlü
full justification sağa ve sola (sağlı-sollu) hizalama,
full path tam yol (erişim yolu) belirteci, tam erişim belirteci
full path tüm yol
full pathname tüm yol adı
full pathname tam yol adı, tam erişim yol adı
full resolution tüm çözünürlük
full screen tüm ekran
full screen editing tüm ekranda düzenleme
full subtractor tam çıkarıcı
full URL tam (ağ) adres belirteci
full-duplex çift yönlü
full-screen tam ekran, tüm ekran, ekranı kapsayan
full-screen editor tam ekran editörü (metin düzenleme)
full-screen image tam ekran imge
full-screen image tam ekran imge
full-wave rectification tam dalga doğrultma
fullword tümsözcük
fully connected network tam bağlantılı ağ
fully populated board montajı tamamlanmış kart

Toplam 26 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama