frame Türkçesi Nedir, frame Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "frame"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
data frame veri çerçevesi
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
frame kare (film karesi)
frame çerçeve
Frame çerçeve
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
frame buffer çerçeve arabellek
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
frame counter "1) çerçeve sayacı; 2) kare sayacı (film)"
frame differencing çerçeve farkları
frame frequency Çerçeve (görüntü) sıklığı
frame grabber çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı
frame per second saniyede geçen çerçeve
frame rate çerçeve hızı
frame store Çerçeve (imge) belleği
framework Çatı, çerçeve
freeze frame görüntü dondurma
freeze-frame video duraklamalı video
information frame bilgi iletim birimi
information frame veri çerçevesi
key frame referans çerçeve, ana çerçeve
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
Mainframe Anaçatı bilgisayar
mainframe anabilgisayar
open media framework açık ortam çerçevesi
page frame sayfa çerçevesi
receive frame gelen çerçeve
regulatory framework düzenleyici çerçeve
response frame Bkz: response page
runt frame kırpık çerçeve
sequenced frames sıralı çerçeveler
still frame duruk çerçeve
supervisory frame gözcü çerçeve
time frame zaman dilimi
time frame zaman çerçevesi
transmission frame iletim çerçevesi
unnumbered frame numarasız çerçeve
uplink frame merkez yönündeki çerçeve
wire-frame tel file, telkafes
wire-frame representation tel file gösterimi

Toplam 40 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama