format Türkçesi Nedir, format Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "format"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
12-hour time format 12 saatli zaman biçemi
12-hour time format 12 saatlik zaman biçimi
24-hour time format 24 saatli zaman biçemi
24-hour time format 24 saatlik zaman biçimi
address format adres biçemi
addressing format Adresleme biçemi
affine transformation ilgin dönüşüm
American National Standard Code for Information Interchange tanımı yazılacak
american standart code for information interchange (ascii) Amerikan bilgi-değişim standart kodu
data entry format veri giriş formatı
data interchange format veri değişim biçimi
data interchange format veri değiştokuş biçemi
date format tarih biçimi
default format varsayılan format
derived information türetilmiş bilgi
digital information storage sayısal bilgi saklama
diskette formatting disket formatlama
distributed information system dağıtık bilişim dizgesi
document format belge biçimi
document format belge biçemi
enterprise information portal kurumsal bilgi portali
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
file format dosya biçemi
fixed block format sabit blok biçemi
fixed format Biçemi sabit, değişmez biçemli
format biçim, biçimlemek
format biçem, biçemleme
fuzzy information tam olmayan, bulanık bilgi
fuzzy information bulanık akıl yürütme
geographic information system (GIS) coğrafi bilgi sistemi
Geographical information System Coğrafi bilgi sistemi
Graphics Interchange Format (GIF) Grafik değişim biçemi
header information başlık bilgisi
home information services eve yönelik bilgi hizmetleri
Hospital information System Hastane Bilişim Sistemi
informatics bilişim
Informatics Bilişim
information bilgi
Information Bilgi
information age bilgi çağı
information analysis center bilgi çözümleme merkezi
information center bilgi merkezi
information content bilgi içeriği
information economy bilgi ekonomisi
information engineering enformatik mühendisliği
information explosion bilgi patlaması
information field veri alanı
information frame veri çerçevesi
information frame bilgi iletim birimi
information fusion bilgi tümleştirme
information have nots bilgi yoksulları
information haves bilgi zenginleri
Information Highway Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu
information life cycle bilginin yaşam çevrimi
information management bilgi yönetimi
information message bilgi iletisi
information model bilişim modeli
information network bilgi ağı
information package bilgi avadanlığı, bilgi paketi
information packet veri paketi
information policy bilişim politikası
Information Processing Center Bilgi İşlem Merkezi
information processing system bilgi işleme sistemi
information provider içerik sağlayıcı
information pusher Bkz: push software
information rate veri hızı
information repository bilgi havuzu
information resource bilgi özkaynakları
Information Retrieval Bilgi Erişim, Bilgi geri Kazanım,
information security bilgi güvenliği
information security administrator bilişim güvenliği yöneticisi
information separator veri ayırma karakteri
information service bilişim hizmeti
information service bilgi hizmeti
information society bilgi toplumu
information source bilgi kaynağı
information station bilgi terminali
information system bilişim sistemi
information system abuse bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information systems auditor bilgi sistemi denetçisi
information technologies bilgi teknolojileri
information technology bilişim teknolojisi
Information Theory Bilişim Kuramı
information theory bilişim kuramı
information traffic "bilgi trafiği; veri trafiği "
information transfer bilgi aktarımı
information warehouse Bkz: data warehouse
information word bilgi sözcüğü, veri sözcüğü
informational database bilgilendirici veri tabanı
input formatting girdilerin formatlanması
interchange format bilgi alışveriş biçemi
joint information content ortak bilgi miktarı
management information base yönetim bilişim tabanı
management information system yönetim bilişim sistemi
Management Information System (MIS) Yönetim Bilişim Sistemi
message format mesaj yapısı, ileti yapısı
narrative information Sözel (anlatımsal) bilgi
native file format yerli dosya yapısı
online information çevrimiçi bilgi
online information system çevrimiçi bilgi sistemi
packet format paket biçemi
record format tutanak formatı
redundant information artık bilgi
reformat yeniden formatlama
request for information bilgi isteği
Rich Text Format zengin metin biçimi
screen format veri giriş biçimi formatı
security information qualifier güvenlik koşulları belirteci
sensitive information kritik veri, duyarlı veri
signaling information imleşim bilgisi
tagged image file format (tiff) Tiff, görüntü kütük biçemi
Tagged Image File Format file(TIFF) TIFF
time format zaman biçimi
timing information zamanlama bilgisi
transformation of coordinates koordinat dönüşümü, konaç dönüşümü
unformatted biçimlenmemiş
unformatted biçimlenmemiş, formatlanmamış
unformatted display formatlanmamış ekran
unformatted mode formatlanmamış kip
wide area information servers (waıs) geniş alan bilgi sunucuları

Toplam 120 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama