fit Türkçesi Nedir, fit Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "fit"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
best fit uygun
fit uymak
fit to page sayfaya sığdır
fitting Bkz: curve fitting
Fringe benefit Yan fayda, ikincil fayda
least squares fit en küçük karelerle uydurma
trend fitting yönseme eğrisi uydurma

Toplam 7 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama