field Türkçesi Nedir, field Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "field"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
address field adres alanı
addressing field adresleme alanı
common field ortak alan
concatenated field bitiştirilmiş alan
data field veri alanı
depth of field alan derinliği
destination field hedef alanı
display field ekran alanı
electric field elektrik alanı
field "1) Alan; 2) cisim (mat)"
field alan
field data alan verileri
field definition alan tanımı
field frequency alan frekansı
field installable yerinde kurulur
field length alan boyu
field mark alan imi
field research alan araştırması
field sensor alan algılayıcısı
field separator alan ayracı
field strength alan kuvveti
function field işlev alanı
index field Bkz: key field
information field veri alanı
join field birleştirme alanı
key field anahtar alanı
link field Bağ alanı (veri yapıları)
mandatory entry field zorunlu bilgi alanı
no-load field voltage yüksüz alan gerilimi
packed field paketlenmiş alan
protected field korumalı alan
repeating field yinelenen alan
scalar field sayıl alan
sinusoidal field sinüs biçimli alan
variable field değişken alan
vector field vektör alanı
visual field görme alanı

Toplam 37 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama