failure Türkçesi Nedir, failure Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "failure"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
detectable failure sezimlenebilir arıza
early-failure period alıştırma dönemi
failure bozukluk
failure Başarısızlık, aksama, bozukluk, hata
failure rate bozulma oranı, başarısızlık oranı
hardware failure donanım arızası
line failure rate hat arızalanma yüzdesi
mean time between failures arızalar arası ortalama süre
random failure rasgele bozulma
soft failure kısmi bozukluk

Toplam 10 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama