evrim İngilizcesi Nedir, evrim İngilizce Ne Demek?



Aranan Terim "evrim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal" online
"1-Dönme dolap; 2-(çevrimsel sıralı" round robin
ana çevrim kartı mainboard
arama çevrimi search cycle
bellek çevrimi memory cycle
bilginin yaşam çevrimi information life cycle
çevrim circuit
çevrim anahtarlama circuit switching
çevrim kartı board
çevrim, devre circuit
çevrimdışı offline
çevrimdışı off-line
çevrimdışı sıkıştırma offline compression
çevrimdışı tarama (Internet) offline browsing
çevrimdışı şifreleme offline encipherment
Çevrimdışı, bağlantısız Off-line
çevrimiçi online
çevrimiçi on-line
çevrimiçi (elektronik) tedarik işi online supply business
çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme online updating
çevrimiçi bilgi online information
çevrimiçi bilgi sistemi online information system
Çevrimiçi eleman arama online recruitment
çevrimiçi hareket işleme online transaction processing
çevrimiçi oyun online game
çevrimiçi sınama online testing
çevrimiçi yardım online help
çevrimiçi yardım on-line help
çevrimiçi şifreleme, iletirken şifreleme online encryption
çevrimsel gönderme circular reference
çevrimsiz, döngüsüz acyclic
dosya çevrimi file conversion
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
güneş çevrimi solar cycle
iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma online compression
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
kod dönüşümü, kod çevrimi code conversion
Komut çevrimi Instruction Cycle
limit çevrimi limit cycle
Makine Çevrimi, Bilgisayar Çevrimi Machine Cycle
mantıksal çevrim kartı logic board
normale dönme çevrimi recovery cycle
proje yaşam çevrimi project life cycle
sabit çevrimli işleme fixed-cycle operation
sistem geliştirme çevrimi system development cycle
sistemin yaşam çevrimi system life cycle
tam çevrim complete cycle
tazelenme çevrimi refresh cycle
tek çevrimli komut single-cycle instruction
yarı çevrim half cycle
yazılım geliştirme çevrimi software development cycle
yazılım yaşam çevrimi software life cycle
yaşam çevrimi life cycle
Yaşam çevrimi, yaşam döngüsü Life Cycle
yeniden çevrime sokmak recycle
İletişimde, çevrimiçi durumda online state
yürütüm çevrimi execution cycle

Toplam 57 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama