eksi İngilizcesi Nedir, eksi İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "eksi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Çıkartılan, eksilme değeri Minuend
derlem, koleksiyon collection
donanım gereksinimleri hardware requirements
eksi minus
Eksi Minus
eksi bakışımlı matris skew-symmetric matrix
eksi işaretini girme negative entry
eksi yük negative charge
eksi yönde vurum negative pulse
eksik, atlanmış missing
Eksik, Kayıp Missing
eksilten yapay değişken surplus variable
empedans süreksizliği impedance discontinuity
gereksinim requirement
gereksinim belirtimleri requirement specification
olumsuz, eksi negative
olumsuz, eksi negative
risk göstergesi, risk endeksi risk index
sınama isterleri, test gereksinimleri test requirement
Süreksiz discontinuous
süreksiz discontinious
süreksizlik noktası discontinuity
taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme radix-minus-1-complement
tabanın bir eksisiyle tümleme diminished radix complement
ters geribesleme, eksi geribesleme negative feedback

Toplam 25 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama