double Türkçesi Nedir, double Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "double"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
double çift
double click çift tıklatma
double close quote çift kapama tırnağı
double open quote çift açma tırnağı
double precision çift duyarlıklı
double sided diskette çift yüzlü disket
double space çift aralık (satır aralığı)
double underline çift altçizgi
double-blind study iki taraflı bilinmeyenli inceleme
double-byte character set (dbcs) iki byte’lı karakter kümesi
double-byte character set(DBCS) çift sekizli karakter kümesi
Double-click çift tıklama, çift tıklatma
double-density Çift yoğunluk
double-density disk çift yoğunluklu disk
double-ended queue (dequeue) çift uçlu kuyruk
double-ended synchronization çift düğümlü eşzamanlama
double-length Çift uzunlukta (yazmaç, veri)
double-length register çift uzunluk (uzunlukta) yazmacı
double-precision çift duyarlı (aritmetik işlem)
double-precision arithmetic çift duyarlı aritmetik
double-precision number çift duyarlı sayı
Double-quote çift tırnak, ‘”’
double-scan çift taramalı
double-sided çift yüzlü, çift taraflı (sayfa)
double-sided board çift taraflı (devre) kart
double-sided disk çift yüzlü disk
double-sided pages çift yüzlü sayfalar
double-sided printing çift yüzlü baskı
double-sided test iki yanlı sınama
Double-slash çift ters kesme, ‘\\’
Double-space çift aralık(lı)
double-spacing çift aralık bırakma
double-underline çift altçizgi
double-underline çift altçizgi
Double-word çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu)
doublet çiftli, ikili, iki ögeli (yapı)
doubleword çiftsözcük

Toplam 37 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama