doruk İngilizcesi Nedir, doruk İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "doruk"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
çok doruklu dağılım multimodal distribution
doruk peak
doruk, tepe peak
doruk-koyak değeri peak-to-valley value
iki-doruklu dağılım bimodal distribution

Toplam 5 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama