dizin İngilizcesi Nedir, dizin İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "dizin"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ağ dizini network directory
alt dizin child directory
altdizin subdirectory
altdizin subdirectory
ana dizin home directory
arama dizini, search directory
Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini Keyword In Context (Kwic) Index
disk dizini disk directory
dizin directory
Dizin Index
dizin index
dizin ağacı directory tree
dizin ağacı directory tree
dizin dosyası index file
dizin içerik listesi directory listing
dizin içerik listesi directory listing
Dizin Kütüğü Index File
dizin yazmacı index register
Dizin Yazmacı Index Register
dizin yeri directory location
Dizin-Sıralı (Kütük) Indexed Sequential (File)
dizine erişim yolu directory path
dizinli indexed
dizinli adres indexed address
dizinli arama indexed search
dizinli ardışık düzenleme indexed sequential organization
dizinli dosya indexed file
dizinli erişim indexed access
dizinli yönlendirme directory routing
dosya dizini file directory
eşanlamlılar sözlüğü, kavramlar dizini thesaurus
hedef dizin target directory
kaynak dizini source directory
Kişisel Dizin Home Directory
kişiye özel dizin private folder
klasör dizini folder directory
kök dizin root directory
kök dizini root directory
paylaşımlı dizin shared directory
sözcük dizini word index
varsayılan (biçem), bildirimsiz, seçili (sürücü, dizin) default
veri dizini data directory
yardım dizini help index
üst dizin parent directory
üst dizin Parent directory
yürürlükteki dizin working directory
yürürlükteki dizin current directory
yürürlükteki dizin çalışma working directory
zamandizinsel veri toplama data logging

Toplam 49 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama