distribution Türkçesi Nedir, distribution Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "distribution"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bimodal distribution iki-doruklu dağılım
chi-square distribution ki-kare dağılımı
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
distribution Dağıtım
distribution cable dağıtım kablosu
distribution function birikimli olasılık işlevi, dağılım işlevi
distribution list dağıtım listesi
distribution list dağıtım listesi
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
exponential distribution üstel dağılım
frequency distribution frekans dağılımı
Gaussian Distribution Gauss Dağılımı
holding-time distribution Tutlu süre dağılımı
joint distribution birleşik dağılım
key distribution center anahtar dağıtım merkezi
local distribution cable yerel dağıtım kablosu
main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
multimodal distribution çok doruklu dağılım
Multivariate Normal Distribution Çok Değişkenli Gauss Dağılımı
percentage distribution yüzde dağılımı
premises distribution yerleşke içi dağıtım
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
sampling distribution örnekleme dağılımı
standard normal distribution standart gauss dağılımı
symmetric distribution bakışımlı dağılım
uniform distribution birörnek dağılım

Toplam 27 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama