deney İngilizcesi Nedir, deney İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "deney"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
deney experiment
deney tasarımı experiment design
Deneyim experience
deneyleme experimentation
görgül, deneysel empirical
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi benchmark test
pratik deneyim, yaparak edinilen deneyim hands-on experience
rasgele deney random experiment
Yaparak edinilen deney hands-on experience

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama