counter Türkçesi Nedir, counter Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "counter"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access counter erişim sayacı
activity counter Işleklik sayacı
activity counter işleklik sayacı
counter sayaç
counter clockwise saat yönünün tersi
frame counter "1) çerçeve sayacı; 2) kare sayacı (film)"
frequency counter frekans sayacı
hit counter rastlama sayacı
Instruction Counter Komut (program) sayacı
location counter Bkz: Instruction counter
loop counter döngü sayacı
Modulo Counter Ölçkeli Sayaç
preset counter ön ayarlı sayaç
program counter program sayacı
reversible counter iki yönlü sayaç
ring counter halkalı sayaç
ripple through counter eşzamansız sayaç
scintillation counter pırıldama sayacı
security counter-measures güvenlik önlemi
synchronous binary counter eşzamanlı ikili sayaç
up-down counter iki yönlü sayaç
visitor counter ziyaretçi sayacı

Toplam 22 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama