compress Türkçesi Nedir, compress Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "compress"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
compress sıkıştırmak
compress sıkıştırmak
compressed audio sıkıştırılmış ses
compressed data sıkıştırılmış veriler
compressed file sıkıştırılmış kütük
compressed print sıkıştırılmış yazdırma
compressed serial line internet protocol (cslip) sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı
compressed text sıkıştırılmış metin
compression sıkıştırma
data compression veri sıkıştırma
data decompression sıkıştırılmış verileri açma
decompress sıkıştırılmışı açmak
decompress (sıkıştırılmış kodu) açmak
Disk compression disk (veri) sıkıştırma
file compression dosya sıkıştırma
image compression imge sıkıştırma
lossless compression yitimsiz sıkıştırma
lossy compression yitimli sıkıştırma
offline compression çevrimdışı sıkıştırma
online compression iletirken sıkıştırma, çevrimiçi sıkıştırma
scalable compression ölçeklenebilir sıkıştırma, ölçeklenebilir sıkıştırma
speech compression konuşma sıkıştırma
symmetric compression dengeli sıkıştırma
upward compression üste tümleme
video compressor video sıkıştırıcısı
voice compression Bkz: speech compression

Toplam 26 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama