check Türkçesi Nedir, check Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "check"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
check Denetim
check sağlama, denetim
check bit denetim biti, denetim ikilisi
check bit sağlama biti
check box onay kutusu
check box onay kutusu
check character denetim karakteri
check digit sağlama sayısı
check digit sağlama basamağı, sınama basamağı
check mark onay imi
check mark onay imi
check point denetim noktası
check-up deneti, sağlama, yoklama
checkpoint denetim noktası
checkpoint/restart procedure denetim noktası/yeniden başlatma yordamı
checksum sağlama toplamı
checksum denetim (sağlama) toplamı
checksum protection Toplamayla koruma (yöntemi)
command check komut hatası
cyclic redundancy check dönüşsel artıklık denetimi
data check veri denetimi
diagnostic check tanılayıcı denetim
duplication check kopyayla sağlama, kopya denetimi
echo check yankılayarak denetim
error checking Bkz: error detection
even parity check çift eşlik denetimi
expiration check zaman aşımı denetimi
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
grammar check Sözdizim denetim
hardware check donanım aksaklığı
hardware check donanıma yerleşik denetim
Horizontal Parity Check Yatay (veri birimi içi) Eşlik Denetimi
integrity checker Tutarlılık sezgi programı
intervention required check işlem gerektiren hata
limit check limit sınama
longitudinal parity check boylamasına eşlik denetimi
loop check döngü kazancı
machine check makine arızası
Modulo-N Check Bkz: Residue Check
odd parity check tek eşlik denetimi
overflow check taşma gözetimi
parity check eşlik denetimi
preliminary checklist ön denetim listesi
range check erim denetimi
reasonableness check gerçek olabilirlik sınaması
redundancy check artıklık denetimi
redundancy check artıklıkla hata kontrolü
residue check kalıntı denetimi
self check öz sağlama
self check kendi-denetim, kendi-kontrol, z-denetim, z-kontrol
self-checking circuit kendini denetleyen devre
self-checking code kendini denetleyen kod
sequence check sıra denetimi
spell checking yazım denetimi
spell checking yazım harf denetleme, yazım düzeltme
spelling checker yazım harflendirme denetleyicisi
spelling checker, spell checker yazım
summation check toplamayla sağlama
syntax checker sözdizim denetleyicisi
transversal parity check dikey eşlik denetimi
uncheck(to) onayı kaldır
validation check geçerlik denetimi
validity check geçerlik denetimi
vertical redundancy check düşey hata denetimi

Toplam 64 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama