bildirim İngilizcesi Nedir, bildirim İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "bildirim"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
açık bildirim explicit declaration
alındı bildirimi receipt notification
bildirim notice (n)
Bildirim declaration
bildirim deyimi, bildirimsel (programlama dili) declarative
bildirim deyimleri declaratives
bildirim, bildirmek notice
bildirim, direktif, talimat directive
bildirime dayalı bilgi declarative knowledge
bildirimsel (programlama) dil declarative language
bildirimsel programlama declarative programming
değişken bildirimi variable declaration
geribildirim feedback
tip bildirimi type declaration
varsayılan (biçem), bildirimsiz, seçili (sürücü, dizin) default
veri bildirimi data declaration
yapı bildirimi structure declaration
yordam bildirimi procedure declaration
örtük bildirim implicit declaration

Toplam 19 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama