besleme İngilizcesi Nedir, besleme İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "besleme"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1-Bacak, Bağlantı Ucu, 2) Besleme Teli, 3) Satırlar arası boşluk; 4) Önderlik etme" Lead
AA besleme AC power
artı geribesleme positive feedback
besleme supply
besleme feed
besleme basıncı supply pressure
besleme gerilimi supply voltage
dokunsal geribesleme haptic feedback
durum geribeslemesi state feedback
elle besleme manual feed
Elle Besleme Manual Feed
form besleme form feed
geribesleme döngüsü feedback loop
geribesleme gerilimi feedback voltage
geribesleme işareti feedback signal
geribesleme yolu feedback path
geribeslemeli kontrol feedback control
kararlı geribesleme stabilized feedback
kendiliğinden saat beslemeli self-clocking
satır besleme line feed
seleden besleme bin feed
sürekli besleme continuous feed
ters geribesleme reverse feedback
ters geribesleme, eksi geribesleme negative feedback
yaprak besleme sheet-feed
yaprak besleme Sheet-feed
özdevimli besleme auto-feed
Şebeke Girişi, Ana Besleme Mains

Toplam 28 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama