atama İngilizcesi Nedir, atama İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "atama"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1-yedek, ihtiyati 2-kullanım sınırlama 3-atama, sınırlama Reserve
atama assignment (n)
atama assignment
atama deyimi assignment statement
atama deyimi assignment statement
atama işleci assignment operator
Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme allocation
atamak assign
atamak, vermek assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
ayırmak, atamak, özgülemek Allocate
bellek atama storage area
bellek atama, belleğe yerleştirme storage allocation
dinamik kaynak ayırma, dinamik kaynak atama dynamic allocation
Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama dynamic memory allocation
Yeniden atamak Reassign
yol atama, yönlendirme routing
İşletim içi bellek atama dynamic storage allocation
özgüleme (atama) protokolü allocation protocol

Toplam 19 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama