ari İngilizcesi Nedir, ari İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ari"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Eşlem, Gönderme; 2) Harita" Map
"sunuş grafikleri; ticari grafik sunuş " presentation graphics
(aritmetik) ortalama average
Açık Mimari Open Architecture
açık mimari open architecture
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
Adres aritmetiği address arithmetic
aritmetik arithmetic
Aritmetik arithmetic
aritmetik (işlem) yazmacı arithmetic register
aritmetik işlem birimi arithmetic unit (AU)
aritmetik seri arithmetic series
aritmetik-mantık birimi arithmetic logic unit (alu)
aritmetiksel kaydırma arithmetic shift
ayrıt haritası edge map
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
belge haritası document map
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge mimarisi document architecture
bellek haritalı giriş çıkış memory mapped I/O
Bellek Haritalı Giriş Çıkış Memory Mapped I/O
Bellek Haritası Memory Map
Bellek yerleşim haritası memory map
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bilgi haritası knowledge mapping
bit haritalı font, taramalı font raster font
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
Bkz: arithmetic logic unit Alu
çevrimiçi (elektronik) tedarik işi online supply business
çift duyarlı (aritmetik işlem) double-precision
çift duyarlı aritmetik double-precision arithmetic
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
CUA mimarisi CUA architecture
Dağıtık mimari distributed architecture
Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi peer-to-peer architecture
elektronik tedarik işi e-supply business
en iyi mimari optimal architecture
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
Eskiden kalan, tarihsel legacy
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
geliştirilmiş mimari extended architecture
günün tarihi current date
harita map
haritalanmış dosya mapped file
Harvard mimarisi tagged architecture
iki seviyeli mimari two-tier architecture
ikili aritmetik binary arithmetic
işaret-genlik aritmetiği sign-magnitude arithmetic
işlemci mimarisi processor architecture
işlevsel mimari functional architecture
Katmanlı Mimari Layered Architecture
klavye (tuş) yerleşim haritası keyboard mapping
kuşbakışı eylem (yolalma) planı, yol haritası roadmap
küçümenlik durumu, aritmetik bomboşalma underflow
Logaritmik Logarithmic
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
mikromimari microarchitecture
mimari architecture
Mimari architecture
paralel mimari parallel architecture
polarma, polarizasyon, kutuplanma polarization
problem mimarisi domain architecture
RISC mimarisi RISC architecture
sabit noktalı aritmetik fixed-point arithmetic
sabit tarife fixed charge
sanal bit haritası virtual bitmap
sipariş order (n)
sipariş karşılama order processing
sistem mimarisi system architecture
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
son kullanma tarihi expiration date
son tarih due date
Süresi (tarihi) geçmiş expired
Tamsayı Aritmetiği Integer Arithmetic
tarife tariff
tarife tariff
tarih date
tarih biçimi date format
tarihçe dosyası trace file
tarihçe dosyası trace file
Tarihsel (geçmişteki) veriler historical data
tedarik zinciri supply-chain
tedarik zinciri yönetim sistemi supply-chain management system
telsizden telliye erişim mimarisi fixed-access architecture
tescilli ticari marka registered trademark
teslim tarihi due date
ticari bilgi işleme commercial data processing
ticari bilgi işleme transactional computing
ticari marka trademark
ticari sırlar trade secrets
veriyolu mimarisi bus architecture
veriyoluna dayanmayan mimari non-bus-based architecture
yazmaç tabanlı mimari register-oriented architecture
yazılım mimarisi software architecture
üç katlı mimari three-tier architecture
Yol haritası Roadmap
zaman aşım tarihi, kullanım süresi bitimi expiration date
zaman ve tarih damgası time and date stamping
ölçkeli aritmetik, modüler aritmetik modular arithmetic

Toplam 101 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama