Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "anal"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) çevrimiçi ; 2) etkileşimli, Internet üzerinden ; sanal" online
(geri) dönüş kanalı return channel
Alan analizi, problem analizi domain analysis
altkanal subchannel
analitik model analytical model
analitik tanıt, çözümsel kanıt analytic proof
analog bilgisayar, örneksel bilgisayar analog computer
analog çizici analog plotter
analog giriş analog input
analog giriş verileri analog input data
analog görüntüleyici, analog ekran analog monitor
analog gösterim analog representation
analog iletim analog transmission
analog video analog video
ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis
bağlanım analizi regression analysis
bakışımlı kanal symmetric channel
Bkz: analog digital convertor Adc
Bkz: digital-analog converter da converter (dac)
Bkz: real-time analyzer parallel analyzer
Bkz: security administrator's tool for analyzing networks satan
Bkz: syntactic analyzer syntactic parser
Bkz: transaction analysis transaction-centered design
çoğullamalı kanal multiplexed channel
çok kanallı kayıt sistemi multitrack recording system
çok kanallı verici Multi-channel transmitter
çözümlemeli, analitik, çözümsel analytical
çözümleyici yöntem, analitik yöntem analytical method
Durağan çözümleme, statik analiz static analysis
duyarlılık analizi sensitivity analysis
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
Fourier analizi harmonic analysis
geçici rejim analizi transient analysis
geri dönüş kanalı feedback channel
giriş kanalı input channel
giriş-çıkış kanalı input-output channel
güvenli kanal secure channel
güvenlik analizi security analysis
hizmet kanalı service channel
ilginlik analizi affinity analysis
ilişkisel analiz relational calculus
isterler analizi requirements analysis
iz analizi path analysis
işlevsel analiz functional analysis
kablo kanalı raceway
kalıcı sanal devre permanent virtual circuit
kanal channel
kanal (veri iletim, çevre işleme birimleri) channel
kanal bant genişliği channel bandwidth
kanal uyarlayıcısı channel adapter
kanala bağlı channel-attached
komşu kanal karışması adjacent channel interference (aci)
komşu kanal seçiciliği adjacent channel selectivity
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
okuma-yazma kanalı read-write channel
renk kanalı chrominance channel
risk analizi risk analysis
sahne çözümleme analizi, sahne analizi scene analysis
sanal imaginary
sanal virtual
Sanal (sayı) Eksen Imaginary Axis
sanal ağ virtual network
sanal adres virtual address
sanal alet virtual instrument
sanal alışveriş merkezi virtual shopping center
sanal aygıt virtual device
sanal bağ virtual link
sanal bağlantı virtual connection
sanal başnokta virtual origin
sanal bellek virtual memory
sanal bellek virtual storage
sanal bellek virtual memory
sanal bit haritası virtual bitmap
sanal çağrı merkezi virtual call center
sanal çevre virtual environment
sanal çevre birimi virtual peripheral
sanal cüzdan virtual purse
sanal devre virtual circuit
sanal disk virtual disk
sanal disk birimi virtual drive
sanal disk, RAM disk RAM disk
sanal ekran virtual screen
sanal geçiri susceptance
sanal gerçeklik virtual reality
sanal gerçeklik dili, VRML dili virtual reality markup language
sanal görüntü virtual image
sanal ilişki virtual relation
sanal klavye pop-up keyboard
sanal robot software robot
Sanal Sayı Imaginary Number
sanal sunucu virtual server
sanal topluluk online community
sanal topluluk virtual community
sanal uçbirim virtual terminal
sanal uçbirim protokolü virtual terminal protocol
sanal veri ambarı virtual data warehousing
sanal vitrin storefront site
sanal vitrin virtual storefront
sanal yol virtual path
sanal özel ağ virtual private network
Sanal, düşsel, hayali Imaginary
sanal, edimsiz, hayali virtual
sayısal analiz numerical analysis
sayısal analog çevirici digital-to-analog converter
sayısal kanal digital channel
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
seçici kanal selector channel
ses kanalı voice-grade channel
ses niteliğinde kanal voice-grade channel
simgesel analiz symbolic calculus
sistem analizi system analysis
soyut bilgisayar, sanal bilgisayar abstract machine
standart yayın kanalı standard broadcast channel
sıkça kanal değiştirmek zap
sönümlü kanal fading channel
sözdizimsel analiz syntactic analysis
taşıyıcı başına tek kanal single channel per carrier
tehdit analizi threat analysis
tek değişkenli analiz univariate analysis
tek yönlü kanal simplex channel
uçak-uydu bağlantı kanalı aircraft-satellite link channel
veri iletim kanalı data communication channel
veri iletişim kanalı data communication channel
veri kanalı data channel
veriş kanalı, ileri yönde kanal forward channel
yarı çift yönlü kanal half-duplex channel
yazılım analizi software analysis
yerel kanal local channel
ışıklılık kanalı luminance channel
örneksel kanal, analog kanal analog channel
özgül kanal, kullanıma özel kanal dedicated channel

Toplam 132 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.