anahtar İngilizcesi Nedir, anahtar İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "anahtar"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" toggle
(1) anahtar, (2) anahtarlamak switch
1-Anahtar (şifre) 2-tuş Key
açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) switch
açma-kapatma anahtarı on-off switch
açma-kapatma anahtarı start-stop switch
açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı power switch
açık anahtarlı şifreleme public key cryptography
açık anahtarlı şifreleme sistemi public key system data encryption
anahtar key
anahtar (şifre kodu) üretimi key generation
anahtar alanı key field
anahtar dağıtım merkezi key distribution center
anahtar renk chroma-key color
anahtar sigorta switch fuse
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtar sözcük keyword
Anahtar Sözcük Keyword
anahtar sözcükle arama keyword search
anahtar teslimi turn-key
anahtar teslimi, kullanıma hazır teslim turn-key
anahtar yükleyici key loader
anahtarlama switching
anahtarlama switching
anahtarlama değişkeni switching variable
anahtarlama hızı switching rate
anahtarlama işlemcisi switching processor
anahtarlama işlevi switching function
anahtarlama matrisi switching matrix
anahtarlama merkezi switching center
anahtarlama sinyali switching signal
anahtarlama süresi switching time
anahtarlama tertibatı switchgear
anahtarlamak relay
anahtarlamalı ağ dial-up network
anahtarlamalı ağ switched network
anahtarlamalı düzenleşim switched configuration
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlanmış bağlantı switched connection
anahtarlanmış link switched link
anahtarlayıcı switcher
anahtarlı sıralama key sorting
Anahtarlı tablo hash table
anahtarlı uzatma kablosu power strip
arama anahtarı search key
ayırıcı anahtar switch-disconnector
Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini Keyword In Context (Kwic) Index
basma düğmeli anahtar pushbutton switch
basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar pressure-activated switch
bir kerelik anahtar once-only key
birincil anahtar major key
birincil anahtar primary key
birleşik anahtar composite key
çevrim anahtarlama circuit switching
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching (MPLS)
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
devre anahtarlamalı ağ circuit-switching network
devre anahtarlaması circuit-switching
döner anahtar thumbwheel switch
döner anahtar rotary switch
el anahtarı manual switch
elektronik anahtar electronic switch
erişim anahtarı access key
etiketle anahtarlama tag switching
etiketli anahtarlama label switching
faz kaydırmalı anahtarlama phase shift keying
gizli anahtar, kişisel anahtar, Bkz: private key secret-key
güç anahtarı power switch
ikincil anahtar secondary key
IP anahtarlaması IP switching
kamusal anahtarlamalı ağ public switched network
karartma ayarlı anahtar dimmer switch
kesici anahtar interrupter switch
kesme anahtarı interrupt switch
makas manevrası, anahtar, açkı, şalter switch
mesaj anahtarlaması store-and-forward switching
Mikroanahtar Microswitch
mikroanahtar, mikrokontak microswitch
optik anahtarlama optical switching
optik anahtarlama matrisi, optik anahtarlama yapısı optical switching matrix
ortak anahtar, açık anahtar public key
oturum anahtarı, bir kerelik anahtar session key
paket anahtarlama (ile iletim) packet switching
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket anahtarlamalı veri ağı packet switching data network
renk anahtarlaması chroma-keying
sayısal anahtar digital switch
seçici anahtar selector switch
seri paralel anahtar series parallel switch
sıralama anahtarı sort key
sıralama anahtarı, sıralama düzeni sort order
topraklama anahtarı grounding switch
uzam bölüşümlü anahtarlama space division switching
veri devresinin anahtarlanması data switching
veri şifreleme anahtarı data encrypting key
veritabanı anahtarı database key
yarıiletken anahtar semiconductor switch
yarıiletken anahtarlama aygıtı semiconductor switching device
yazmaya karşı koruma anahtarı write protect tab
yön değiştirici anahtar change-over switch
özel anahtar, kişisel anahtar private key
özel anahtarla şifreleme symmetric cryptography
özel anahtarla şifreleme, özel anahtarla şifreleme secret-key cryptography
özel hat, anahtarlanmayan hat nonswitched line
şifreleme anahtarı encryption key

Toplam 107 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama