adresleme İngilizcesi Nedir, adresleme İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "adresleme"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Adresleme addressing
adresleme addressing
adresleme (kural dışılık) hatası addressing exception
adresleme alanı addressing field
Adresleme biçemi addressing format
adresleme kipi addressing mode
doğrudan adresleme direct addressing
doğrusal adresleme linear addressing
Evrensel adresleme universal addressing
genişletilmiş adresleme extended addressing
içerikle adresleme, çağrışımla adresleme associative addressing
otomatik ilerlemeli adresleme one-ahead addressing
sayfa adresleme page addressing
yineli adresleme repetitive addressing

Toplam 14 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama