Valid Türkçesi Nedir, Valid Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Valid"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
data validation Veri geçerlik sağlama
identity validation kimlik doğrulama
input validation girişte geçerlik denetimi
invalid geçersiz
Invalid Geçersiz
invalid character geçersiz karakter
invalid command syntax Bkz: syntax error
invalid recipient bilinmeyen alıcı
model validation model geçerleme
safety validation güvenlik sağlaması
simulation validation benzetimin geçerliliği
Valid Geçerli
valid Geçerli
validate geçerliğini denetlemek, geçerli kılmak
validate geçerliğini denetlemek
validation sağlama, geçerlik sınaması
validation check geçerlik denetimi
validation test sağlama, geçerlik testi
validity geçerlik
validity check geçerlik denetimi
verification and validation doğrulama ve sağlama

Toplam 21 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama