TOC Türkçesi Nedir, TOC Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "TOC"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
access protocol erişim protokolü
address resolution protocol (arp) adres çözümleme protokolü
allocation protocol özgüleme (atama) protokolü
autocorrelation öz ilinti
circuit-switching protocol devre anahtarlama protokolü
communication protocol iletişim protokolü
compressed serial line internet protocol (cslip) sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı
dynamic host configuration protocol (dhcp) devingen işleyici yapılandırma protokolu
file transfer protocol, ftp dosya aktarım protokolu
Gateway Protocol Ağ Geçit Protokolu
handshake protocol Uyuşma (tokalaşma) protokolü
high-level protocol yüksek düzeydeki protokol
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Bağlantılı metin aktarım protokolu
Internet Control Message Protocol (Icmp) İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı
Internet Protocol (Ip) Internet (iletişim) Protokolu
L2tp (Layer Two Tunneling Protocol) L2tp, İkinci Katman Tünel Protokolü
LAN access protocol LAN erişim protokolü, yerel ağ erişim protokolü
Layered Protocol Katmanlı Protokol
line protocol hat protokolü
Link Access Protocol Veri Bağı Erişim Protokolu
link protocol Bağlanma protokolu
multiprotocol label switching (MPLS) çok protokollü etiket anahtarlaması
network control protocol ağ kontrol protokolü
network protocol analyzer ağ protokol çözümleyicisi
photoconductor fotoiletken
polling protocol yoklama protokolü
pop (post office protocol) posta iletim protokolü (Internet)
proprietary protocol firmaya özel protokol
protocol iletişim kuralları
protocol protokol
protocol adaptation protokol uyarlama
protocol analyzer protokol çözümleyici
protocol conversion protokol çevirisi
protocol data unit protokolün veri birimi
protocol handler protokol kotarıcı
protocol insensitive protokole duyarsız
protocol layer protokol katmanı
protocol reference model protokol referans modeli
protocol sensitive protokole duyarlı
protocol stack protokol yığıtı
real-time protocol gerçek zamanlı protokolü
real-time streaming protocol RTSP protokolü
resource reservation setup protocol RSVP protokolü
reverse address resolution protocol (rarp) Ters adres çözümleme protokolü
satellite access protocol uydu erişim protokolü
serial line interface protocol slip protokolü
simple-mail transfer protocol smtp protokolü
stochastic stokastik, rasgele
stochastic dependence uyarı, olasılıksal bağımlılık
stochastic event stokastik, rasgele, rasgele olay
stochastic game olasılıklı oyun
stochastic matrix stokastik matris
stochastic model olasılıksal model, rasgele model
stochastic process rasgele süreç
stochastic system rasgele sistem
stochastic variable rasgele değişken
TOC bkz. Table of Contents
transmission protocol Iletim protokolü, iletim protokolü
user data protocol (UDP) Kullanıcı veri protokolü, UDP
virtual terminal protocol sanal uçbirim protokolü
wireless application protocol telsiz erişim protokolü

Toplam 61 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama