Scatter Türkçesi Nedir, Scatter Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Scatter"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
back scattering geri saçılım
diffuse scattering yayınık saçılma
Scatter Serpme
scatter serpme
scatter chart dağılım çizgesi
scatter diagram saçılma çizeneği
scatter storage Bkz: hash addressing
scattered wave saçılmış dalga
scattering saçılım
scattering cross-section etkin saçılım kesiti
scattering loss saçılım yitiği
scattering matrix saçılım matrisi
scattering medium saçıcı ortam

Toplam 13 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama