Rasgele İngilizcesi Nedir, Rasgele İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "Rasgele"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ayrık rasgele değişken discrete random variable
birörnek rasgele sayı, tekdüze rasgele sayı uniform random number
dinamik ram, dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram (dram)
olasılıksal model, rasgele model stochastic model
RAM kartı, rasgele erişimli bellek kartı RAM card
rasgele random
Rasgele random
rasgele birörnek sayılar random uniform numbers
rasgele bozulma random failure
rasgele değişken variate
rasgele değişken stochastic variable
rasgele değişken random variable
rasgele deney random experiment
rasgele erişim random access
rasgele erişim, rasgele erişimli Random access
rasgele erişimli bellek random-access memory(RAM)
rasgele erişimli bellek random-access memory
rasgele gürültü random noise
rasgele hata random error
rasgele işaret, stokastik işaret random signal
rasgele işlev random function
rasgele ortam random medium
rasgele sayı üreteci random number generator
rasgele sistem stochastic system
rasgele sıralama, rasgeleleştirme randomization
rasgele süreç stochastic process
rasgele süreç random process
rasgele tarama random scan
rasgele yürüyüş yöntemi random walk method
rasgele örnekleme random sampling
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory (SRAM)
stokastik, rasgele stochastic
stokastik, rasgele, rasgele olay stochastic event
sırasız liste, rasgele liste unordered list
sözde rasgele sayı, benzetik rasgele sayı pseudo-random number

Toplam 35 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama