ERP ve KOBİ'ler

İmalat sanayi sektöründe (1-50) arası işçi
çalıştıran sanayi işletmeleri, (50-150) arası işçi çalıştıran orta
ölçekli sanayi işletmeleri KOBİ kapsamında değerlendirilir. KOBİ’ler
üretime ve istihdama katkıları, değişen pazar koşullarına hızla uyum
sağlama esneklikleri, büyük işletmeleri tamamlama yetenekleri,
bölgelerarası dengeli büyüme ve çevre korumasına olumlu etkileri ve
gelirin daha adil dağılımı açısından oldukça önemli roller
üstlenmektedirler. Oluşturduğu iş imkânları ve gelir dağılımına
yaptığı katkılardan ötürü hemen her ülkede KOBİ’ler
desteklenmektedir.KOBİ’lerin ülke ekonomilerindeki yeri ve önemini bazı
karşılaştırmalarla daha da somutlaştırabiliriz. Örneğin, Almanya'da
mevcut işletmelerin %85'i 100’den daha az işçi çalıştıran
işletmelerdir. Japonya'da 300’den daha az işçi çalıştıran
işletmeler, mevcut işletmelerin %99'unu kapsamaktadır. ABD'de ise
100’den daha az işçi çalıştıran işletmelerin mevcut işletmelere
oranı %34'tür.ERP uygulamaları KOBİ'lerde 1990'lı yıllardan itibaren yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. ERP uygulamasının kurulum, entegrasyon,
maliyet yönetimi oldukça önemlidir. KOBİ'ler hizmet verdikleri
müşterileri ellerinde tutmak ve müşteri sayısını artırmak için ERP
uygulamalarından önemli ölçüde yardım alırlar.

 • Kurumsal strateji, vizyon ve hedeflerin hayata geçirilmesi.

 • Kurum içinde ERP uygulamalarıyla çalışanların etkin
  entegrasyonunun sağlanması.v

 • Yeni entegrasyonla kurum içinde etkin bir kurumsal eğitim ve
  kültürün yaygınlaşması.

 • ERP insan kaynakları uygulamalarının sistem üzerinde etkin
  kullanımı.

 • Kurumsal hedeflere uygun görevlendirme ve eğitim desteği
  sağlanması.

 • Siparişlerin etkin planlaması ve takibi.

 • Yeni pazar ve ürünlerin tespiti ve geliştirilmesi.

 • ERP uygulamaları, projede sorumlu yönetici ve çalışanlara
  karar destek sistemleri, detaylı analiz ve raporlama imkanı sunar.

 • ERP, KOBİ'lere etkin iş yapış yöntemleri ve kendi
  dinamiklerini geliştirme de yardımcı olur.

 • Operasyon maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması
  ve kar marjının yükseltilmesi.

 • Yatırımların daha etkin planlaması ve gerçekleştirilmesi.

Kaynak : http://www.ias.com.tr/erp/erp.htmlBu haber 5783 defa okunmuştur.ayrıca: Bu kategorideki diğer haberler için tıklayınız...