yon İngilizcesi Nedir, yon İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "yon"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu subcarrier frequency modulation
bağımsız iş istasyonu stand-alone workstation
belgeleme, dokümantasyon documentation
bellek yongası memory chip
derlem, koleksiyon collection
devşirim, permütasyon permutation
eğitim televizyonu instructional television
Etkileşimli Televizyon Interactive TV
ev otomasyon sistemi home control system
ev otomasyon veriyolu home bus
ev otomasyonu home automation
evre kodlaması, faz modülasyonu phase encoding
gezer istasyon, hareketli istasyon mobile station
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) işistasyonu display station
iletişim, haberleşme, komünikasyon, muhabere communication
iyonosfer dalgası sky wave
iş fonsiyonu work function
iş istasyonu workstation
iş istasyonu workstation
işlev, fonksiyon (mat) function
kapalı devre televizyon closed-circuit television (cctv)
konfigürasyon tanımlayıcı configurator
korsan istasyon pirate station
kütüphane otomasyonu library automation
Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye Mflops (Million Floating Point Operations Per Second)
mikroyonga microchip
ofis otomasyon yazılımı office automation software
ofis otomasyonu office automation
parlaklık değişimi, yeğinlik modülasyonu intensity modulation
polarma, polarizasyon, kutuplanma polarization
profesyonel grafik adaptörü professional graphis adapter (pga)
RAM yongası RAM chip
rasyonel sayı rational number
sayısal televizyon digital television
tasarım otomasyonu design automation
tek yongalı bilgisayar single chip computer
terminal, istasyon station
tümdevre ailesi, uyumlu yonga ailesi chipset
uydu yer istasyonu satellite earth station
uzay istasyonu, uzaygemisi spacecraft
Uziletişim, teleiletişim, telekomünikasyon telecommunication
Yer İstasyonu Ground Station
yonga chip
yonga plakası wafer
yonga plakası wafer
yonga, tümleşik devre chip
Yongaiçi on-chip
yongayla tümleşik bellek on-chip memory
Yüksek tanımlı (çözünürlüklü) Televizyon High Definition Television (hdtv)
ışınım, radyasyon radiation

Toplam 51 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama